yeşil kart sigortası

Bu sigorta ile aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart’ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne; yaralanmasına veya maddi zarara uğranmasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, o ülkenin trafik kanununa göre size (işleten olarak) düşen hukuki sorumluluğu, yine aynı zorunlu limitler dahilinde teminat altına alabilirsiniz.

Sigorta şirketleri Yeşil Kart sigortasını, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak yapmaktadırlar.

01.01.2009 tarihi itibarıyla yeni Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı yürürlüğe alınmıştır. Yeni tarife ile trafik sigortasında da yer alan hasarsızlık indirimi ve hasar artırımı uygulaması Yeşil Kart sigortasına getirilmiştir.

I-YILLIK YEŞİL KART SİGORTASI PRİM TARİFESİ:

Araç Grup Kodu Araç Kategori Kodu Araç Grubu* Primler (Euro)
Özel Tüzel
01 A Otomobil  250 250
02 A1 Taksi 500  500
03 M Minibüs (sürücü dahil 9-15 koltuk) 550  550
04 M1 Otobüs (sürücü dahil 16-25 koltuk) 700  700
05 E Otobüs (sürücü dahil 25 ve üstü koltuk) 850  850
06 C1 Kamyonet 500  500
07 C Kamyon 1.200  1.200
08 H İş Makinesi 300  300
09 H1 Traktör  50  50
10 F Römork (**) 100  100
11 B Motosiklet ve Yük Motosikleti 200  200
12 C Tanker 1.200  1.200
13 C Çekici  1.200  1.200
14 G Özel Amaçlı Taşıt (karavan dahil)  700  700
15 K Tarım Makinesi  300  300

(**) kendisini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20’si
1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25’i
2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35’i
3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45’i
4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55’i
5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65’i
6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75’i
6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

İNDİRİMLER / ARTIRIMLAR 

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.

Basamak No Hasarsızlık İndrimi % Pirim Artırımı %
7 20
6 15
5 10
4
3 20
2 40
1 60

Seyahat Sigortası Teklif Formu