özel sağlık sigortası

Aniden gelişen bir kaza ya da hastalık yaşamanız durumunda, sağlık giderlerinizle ilgili kaygı yaşamamak ve işlemlerinizi en iyi hastanelerde, beklemeden yapmak için özel sağlık sigortası edinmelisiniz.

Sağlık sigortası, günlük hayatta hepimizin başına gelme olasılığı çok yüksek olan sağlık problemleri için zorluk yaşamadan işlerimizi halletme fırsatı verir. Sağlık sigortası poliçesi olan bir hasta, tedavi süreci için uzun kuyruklarda beklemez, istediği doktoru kendisi seçer. Ayrıca sigortasız olması halinde bir seferde karşılayamayacağı, bütçesini çok aşabilecek işlemleri yıl boyunca yaptığı küçük ödemeler sayesinde karşılama imkanına sahip olur.

Özel sağlık sigortası poliçelerini sağlıklı ve genç yaşlarda almak iki yönden faydalıdır:

– Sağlıklı bir dönemde aldığınız poliçenin teminatları yüksek olsa bile, yaş ve sağlık durumunuzdan dolayı nispeten küçük ödemelerle sahip olmanızı sağlar. Ayrıca yenilemelerde şirketlere ve planlara göre değişen indirimler elde edersiniz. Örnek olarak doğumdan önce almış olduğunuz bir sağlık poliçesi belli bir süre sonra, ömür boyu yenileme garantisi olarak size geri döner. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklarınızdan dolayı sigorta şirketi, yeni poliçeye istisna ya da ek prim uygulamaz.

– Özel sağlık sigortaları satın aldığınız ürüne bağlı olarak, yurt içi ve dışında da teşhis, ayakta tedavi veya yatarak tedavi masraflarınızı karşılar. Herkesin kendine özel olarak hazırlanan özel sağlık sigortasında sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen sağlık sigortası teminatları ve limitleri doğrultusunda karşılanır.

Yani sağlık poliçesi ile, bütçenizi hiç zorlamadan, uzman doktorlardan ve en modern kurumlardan hizmet alma ayrıcalığına erişirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, sağlık sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler.

Özel sağlık sigortası vergi indirimi ile sigortalının maaşından daha az vergi kesintisi olacağından her ay maaşı, azalan kesinti kadar artmaktadır. Bir başka deyişle sigortalı, sigortaya ödediği primin bir kısmını bu teşvik nedeniyle geri almakta ve sonuçta sigorta poliçesine daha az para ödemiş olmaktadır.

Küçük bir bütçe ile sağlık kaygılarından uzak bir hayat yaşamak mümkün. Sağlık sigortanızı yaptırmayı ve yenileme zamanı gelen sağlık poliçelerinizi güncellemeyi ihmal etmeyin.

Uzmanı olduğumuz bu konuda İhtiyacınıza en uygun teminatları içeren size özel en uygun özel sağlık sigortası için 212/ 690 46 00 numaralı Telefondan bize ulaşmanızı ya da teklif formunu doldurmanızı rica ederiz.

Ayakta Tedavi teminatları Nelerdir?

• Doktor muayene: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.
• İlaç: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılanmaz.
• Tanı birimleri: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuar, radyoloji, kardioloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.
• Tahlil-röntgen: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.
• MR-Sintigrafi-Tomografi: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.
• Fizik tedavi: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.
• Görüntüleme hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
• Laboratuar hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
• Rutin kontrol ve diagnostik: Sigortalının rutin kontrolleri, şikayeti olmaksızın yapılan doktor muayeneleri, aşılar ve ön tetkikleri, alerji tanı, göz muayeneleri, menopoz ve osteoporoz tanısı dahil, hekim tarafından istenen check-up amaçlı tetkikler ve doğum teminatı kapsamındaki kontrol amaçlı harcamaları azalan bakiye şeklinde poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir?

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatılı tedavilerde hastane, yatak, yemek, refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

• Ameliyat: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
• Oda ve yemek: Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.
• Refakatçi: Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.
• İlaç (yatarak): Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.
• Tanı (yatarak): Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderlerini karşılar.
• Yoğun bakım: Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.
• Hastane tedavi giderleri: Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.

Sağlık sigortası sizi ileride karşınıza çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı güvencede tutar. Daha güvenli bir gelecek için mutlaka sağlık sigortası yaptırın. En uygun sağlık sigortası teklifini almak için lütfen sağlık sigortası teklif al butonunu tıklayarak fiyat talebinde bulununuz.

Sağlık Sigortası Teklif Formu