sağlık kurumları paket sigortası

Sağlık Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

  • Hastane
  • Klinik veya poliklinik
  • Muayenehane
  • Laboratuar – Yalnız tahlil yapanlar

Sağlık Kurumları Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilak Emniyeti suiistimal
Yer kayması Cam ve reklam panosu kırılması
Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Yangın mali sorumluluğu
Deprem Makine kırılması
Enkaz kaldırma masrafları Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması
Fırtına Elektronik cihaz
Duman Çalışanlara ait özel eşyalar
Kar ağırlığı İşveren sorumluluk
Sel, su baskını Üçüncü şahıs sorumluluk
Dahili su Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
Sprinkler sızıntısı Bedeni zararlar
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları Ferdi kaza
Kara/hava/deniz taşıtları çarpması Fiziki zararlar teminatı
İş durması Eksik sigorta klozu
Alternatif işyeri değişikliği masrafları Yeni değerinden ödeme teminatı
Kira kaybı Enflasyon koruması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
Hırsızlık Hukuksal koruma
Bina sabit tesisat hırsızlık Acil Sağlık Hizmetleri
Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı Anadolu Hizmet İşyeri yardım
Taşınan para hırsızlığı Garaj mali sorumluluk ve valet parking*
Geçici adres-nakil

İşyeri Sigortası Teklif Formu