noter paket sigortası

Noterlerimizin günümüz ihtiyaçlarına ve mesleki çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanan Noter Paket Poliçesi yangından depreme, üçüncü şahıs sorumluluktan ferdi kazaya kadar çok geniş teminatlar içermektedir.

Noter Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilak Emniyeti suiistimal
Yer kayması Geçici adres-nakil
Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Yangın mali sorumluluğu
Deprem Cam ve reklam panosu kırılması
Enkaz kaldırma masrafları Makine kırılması
Fırtına Elektronik cihaz
Duman Çalışanlara ait özel eşyalar
Kar ağırlığı İşveren sorumluluk
Sel, su baskını Üçüncü şahıs sorumluluk
Dahili su Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
Sprinkler sızıntısı Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları Ferdi kaza
Kara/hava/deniz taşıtları çarpması Fiziki zararlar teminatı
İş durması Eksik sigorta klozu
Alternatif işyeri değişikliği masrafları Yeni değerinden ödeme teminatı
Kira kaybı Anadolu Hizmet işyeri yardım
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Hizmet İşyeri
Hırsızlık Hukuksal koruma
Bina sabit tesisat hırsızlık Acil Sağlık Hizmetleri
Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı Taşınan para hırsızlığı

İşyeri Sigortası Teklif Formu