güzellik merkezi paket sigortası

Güzellik Merkezi Paket Sigorta Poliçesi ile güzellik merkezlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır.

Güzellik Merkezi Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilak Emniyeti suiistimal
Yer kayması Geçici adres-nakil
Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Yangın mali sorumluluğu
Deprem Cam ve reklam panosu kırılması
Enkaz kaldırma masrafları Makine kırılması
Fırtına Elektronik cihaz
Duman Çalışanlara ait özel eşyalar
Kar ağırlığı İşveren sorumluluk
Sel, su baskını Üçüncü şahıs sorumluluk
Dahili su Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
Sprinkler sızıntısı Bedeni zararlar
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları Ferdi kaza
Kara/hava/deniz taşıtları çarpması Fiziki zararlar teminatı
İş durması Eksik sigorta klozu
Alternatif işyeri değişikliği masrafları Yeni değerinden ödeme teminatı
Kira kaybı Enflasyon koruması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
Hırsızlık Hukuksal koruma
Bina sabit tesisat hırsızlık Acil Sağlık Hizmetleri
Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı Hizmet İşyeri
Taşınan para hırsızlığı

İşyeri Sigortası Teklif Formu